Plovimo tabletės skirta kavos aparatams, 10 vnt.

Plovimo tabletės, 10 vnt. skirta automatiniams kavos aparatams, garantuoja aukščiausio lygio kavos skonį.
  • Kruopščiai pašalina kavos riebalus ir kavos likučius
  • Itin efektyvus ir medžiagas tausojantis valymas
  • Pritaikyta sudėtis – speciali "Miele" formulė
  • Geriausia priežiūra, užtikrinanti ilgametį patikimumą
Daugiau informacijos apie produktą
1 Gabalas = 2.20 EUR
€ 22.00
Paprastai pristatoma per 3 – 5 dienasDuomenys
Plovimo tabletės skirta kavos aparatams, 10 vnt.
Patariamas komplektas
Pridedami priedai
Plovimo tabletės skirta kavos aparatams, 10 vnt.
Kalkių šalinimo tabletės, 6 vnt.
Informacija
12357480
  • Kruopščiai pašalina kavos riebalus ir kavos likučius
  • Itin efektyvus ir medžiagas tausojantis valymas
  • Pritaikyta sudėtis – speciali "Miele" formulė
  • Geriausia priežiūra, užtikrinanti ilgametį patikimumą
Warning icon -
Atsargiai. Sudėtyje yra DISODIUM MALEATE Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Turinį, Talpyklą šalinti pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.
Produkto privalumai
Visuomet tobulas rezultatas
"Miele" valymo priemonės
Visuomet tobulas rezultatas
Patikimi, "Miele" prietaisams sukurti receptai, užtikrina tobulus rezultatus.

Recently Viewed

Peržiūrėti visus