Kalkių šalinimo tabletės, 6 vnt.

Kalkių šalinimo tabletės, 6 vnt. kavos apar., gar. orkaitei, FashionMaster, orkaitei / viryklei su drėgn. kepimu.
  • Kruopščiai pašalina kalkių ir riebalų nuosėdas
  • Ypač efektyvus ir medžiagą tausojantis kalkių šalinimas
  • Pritaikyta sudėtis — speciali "Miele" formulė
  • Po nukalkinimo procedūros nelieka cheminių medžiagų likučių
  • Geriausia priežiūra, užtikrinanti ilgametį patikimumą
Daugiau informacijos apie produktą
€ 22.00
Paprastai pristatoma per 3 – 5 dienasDuomenys
Kalkių šalinimo tabletės, 6 vnt.
Informacija
11806740
  • Kruopščiai pašalina kalkių ir riebalų nuosėdas
  • Ypač efektyvus ir medžiagą tausojantis kalkių šalinimas
  • Pritaikyta sudėtis — speciali "Miele" formulė
  • Po nukalkinimo procedūros nelieka cheminių medžiagų likučių
  • Geriausia priežiūra, užtikrinanti ilgametį patikimumą
Warning icon -
Atsargiai. Sudėtyje yra MALEIC ACID; CITRIC ACID Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Turinį, Talpyklą šalinti pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.
Produkto privalumai
Visuomet tobulas rezultatas
"Miele" valymo priemonės
Visuomet tobulas rezultatas
Patikimi, "Miele" prietaisams sukurti receptai, užtikrina tobulus rezultatus.
Atsisiuntimai
Žemiau raskite visus priedus
Žiniatinklio duomenų lapas

Recently Viewed

Peržiūrėti visus