Nuovirų šalinimo kasetė

Nuovirų šalinimo kasetė Automatinis nuovirų šalinimas iš "Miele" kavos aparatų.
 • Kruopščiai pašalina kalkių ir riebalų nuosėdas
 • Ypač efektyvus ir medžiagą tausojantis kalkių šalinimas
 • be jokio rankinio valdymo
 • Po nukalkinimo procedūros nelieka cheminių medžiagų likučių
 • Pakuotės naudojimo trukmė apie 1 metus
 • Geriausia priežiūra, užtikrinanti ilgametį patikimumą
Daugiau informacijos apie produktą
€ 80.00
Paprastai pristatoma per 3 – 5 dienasDuomenys
Nuovirų šalinimo kasetė
Informacija
11808550
 • Kruopščiai pašalina kalkių ir riebalų nuosėdas
 • Ypač efektyvus ir medžiagą tausojantis kalkių šalinimas
 • be jokio rankinio valdymo
 • Po nukalkinimo procedūros nelieka cheminių medžiagų likučių
 • Pakuotės naudojimo trukmė apie 1 metus
 • Geriausia priežiūra, užtikrinanti ilgametį patikimumą
Warning icon -
Atsargiai. Sudėtyje yra MALEIC ACID. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Turinį, Talpyklą šalinti Pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vieta.
Produkto privalumai
Visuomet tobulas rezultatas
"Miele" valymo priemonės
Visuomet tobulas rezultatas
Patikimi, "Miele" prietaisams sukurti receptai, užtikrina tobulus rezultatus.
Atsisiuntimai
Žemiau raskite visus priedus

Recently Viewed

Peržiūrėti visus