PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 1. Teisė atsisakyti prekės
 2. Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo datos atsisakyti įsigytos prekės nenurodydami priežasties.
 3. Teisės atsisakyti įsigytų prekių terminas baigiasi po 14 dienų nuo momento, kai Jūs įgyjate arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas ir kuris veikia Jūsų pavedimu, įgyja prekės nuosavybes teisę (teisę valdyti).
 4. Jei termino pabaiga sutampa su valstybine poilsio diena, pasinaudoti teise atsisakyti sutarties galima iki kitos darbo dienos po minėto termino pabaigos datos imtinai.
 5. Norėdami pasinaudoti šia teise, turite aiškiu pranešimu informuoti mus,
  SIA „Miele“ Lietuvos filialą, juridinis adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius,
  telefonas +370 880001231, pašto adresas  info@miele.lt , apie sprendimą atsisakyti įsigytų prekių. Norėdami grąžinti įsigytas prekes, užpildykite pateiktą ruošinį, nurodant Jūsų vardą, pavardę, adresą, pirkimo datą bei pirkimą įrodantį dokumentą. Užpildyta paraiška patvirtinama parašu.
 6. Kad nepraleistumėte termino pasinaudoti atsisakymo teise, užtenka, kad savo pranešimą apie pasinaudojimo teise atsisakyti išsiųsite mums iki termino pabaigos.

 

 1. Prekių grąžinimo procedūra
 2. Pinigai bus grąžinti į kliento nurodytą banko sąskaitą bankiniu pavedimu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo.
 3. Prekes turite grąžinti į SIA „Miele“ Lietuvos filialas biurą / parduotuvę Konstitucijos pr. 29 Vilnius, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo dienos, kai informavote mus apie savo sprendimą atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties.
 4. Prekėms į SIA „Miele“ Lietuvos filialas biurą / parduotuvę išsiųsti naudodamiesi pašto arba kurjerių paslaugomis, Jūs sutinkate su SIA „Miele“ Lietuvos filialas vienašališkai nustatytu prekių komplektiškumu ir apžiūros rezultatais Prekių gavimo metu. Tokiu atveju Jūsų pretenzijos dėl išsiųstų prekių apžiūros rezultatų ir komplektiškumo bus laikomos nepagrįstomis. Siekiant išvengti nesusipratimų, rekomenduojame pristatyti prekes į SIA „Miele“ Lietuvos filialas biurą / parduotuvę Konstitucijos pr. 29 Vilnius asmeniškai.

 

 1. Teisės grąžinti užsakytas prekes apribojimai

Pagal Ministrų kabineto 2014 m. gegužės 20 d. taisyklių Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių taisyklės“ 22 straipsnį atsisakymo teisės apribojamos, jei:

 • prekės kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių „Miele“ negali kontroliuoti ir kurių gali atsirasti atsisakymo teisės laikotarpiu;
 • jei prekės yra pagamintos pagal Jūsų nurodymus arba yra aiškiai individualizuotos;
 • prekė greitai genda arba jos galiojimo terminas greitai baigiasi;
 • Jūs atidarėte prekės pakuotę, kurios sveikatos ar higienos sumetimais grąžinti negalima;
 • jei prekė dėl jos savybių po pristatymo negrįžtamai susimaišo su kitais objektais;
 • Jūs paprašėte „Miele“ atvykti ir atlikti skubius remonto ar techninės priežiūros darbus. Jei „Miele“ darbuotojai, atvykę pas Jus, suteikia papildomų paslaugų arba pristato prekių, kurios nėra būtinos atsarginės dalys, reikalingos remonto ar techninės priežiūros darbams atlikti, atsisakymo teisė taikoma ir šioms minėtoms papildomoms paslaugoms ar prekėms.

 

 1. Kitos papildomos sąlygos
 2. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nenaudota ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis (jei tokių buvo).
 3. Interneto parduotuvėje shop.miele.lt pateikiamų prekių paveikslėliai gali šiek tiek skirtis nuo tiekiamų prekių. Siekiant išvengti nemalonių nesusipratimų, norėdami pasitikslinti arba sukonkretinti prekių aprašymą arba gauti išsamesnės informacijos apie jų užsakymą, kreipkitės į SIA „Miele“ Lietuvos filialas, el. paštu: info@miele.lt arba telefonu +370 880001231.
 4. SIA „Miele“ Lietuvos filialas pasilieka teisę, siekdama gauti kompensaciją dėl patirtų nuostolių, paduoti Jus į teismą, jei bus nustatytas grąžintos prekės vertės sumažėjimas.

 

ATSISAKYMO FORMA

(šią formą užpildykite ir išsiųskite tik tuo atveju, jei norite atsisakyti prekės)

 

Data: _________________

 

Paslaugos teikėjo pavadinimas:                                                     SIA „Miele“ Lietuvos filialas

 Paslaugos teikėjo adresas:                                                             Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105, Lietuva

 Registracijos Nr.                                                                              302645682

Paslaugos teikėjo telefono numeris:                                             +370 52 711595

Paslaugos teikėjo el. pašto adresas:                                              info@miele.lt

 

Pranešu, kad noriu atsisakyti įsigytos prekės:

Vartotojo vardas, pavardė:                                                            _____________________________________

Vartotojo adresas:                                                                           ______________________________________

Prekių gavimo data:                                                                        _____________________________________

Įsigijimą patvirtinantys dokumentai:                                            ____________________________________

 

Vartotojo parašas: ____________________

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Užpildytą atsisakymo formą kartu su užsakymą patvirtinančio dokumento kopija prašome išsiųsti SIA„Miele“ Lietuvos filialas adresu Konstitucijos gatve 29, Vilnius.